Over ons

Jong en vernieuwend
21-01-13 BizResult is opgericht op 21 januari 2013 en gevestigd te Houten. Het concept is een initiatief van Stefan de Leeuw, een breed onderlegd en inspirerend integraal manager en topsportcoach. Het optimaliseren van het bedrijfsresultaat van ondernemingen in het MKB is het doel van BizResult. Om dit te realiseren zijn kwaliteitsgerichtheid, commerciële gerichtheid, efficiency-drive en inventiviteit essentiële ingrediënten. BizResult ademt deze competenties. Sterk analytisch vermogen en energie worden gekoppeld aan effectiviteit en resultaatgerichtheid. Brede en bewezen maatschappelijke-, sociale-, strategische- en leiderschapskwaliteiten worden maximaal ingezet. BizResult begint waar anderen ophouden en BizResult stapt terug wanneer de onderneming continu optimaal draait.


Uw onderneming centraal

 BizResult heeft de beschikking over een lange adem en prima conditie. BizResult acteert binnen uw onderneming in beginsel vanuit de achtergrond. U en uw onderneming staan centraal en ervaren steeds meer de lusten, de verbeteringen en groei. Mocht in specifieke gevallen nadrukkelijker interventie door BizResult adequaat zijn, dan draait BizResult daar haar hand niet voor om.   


Maatschappelijk verantwoord

 BizResult werkt zo veel mogelijk CO2-neutraal. Tevens doneert BizResult jaarlijks een percentage van haar winst aan een goed doel. BizResult voelt zich immers medeverantwoordelijk voor de toekomst van onze maatschappij en van onze wereld. Als relatie van BizResult heeft u inspraak in de bepaling van het goede doel en daarmee de daadwerkelijke bestemming van de jaarlijkse donatie.

info@bizresult.nl            KvK-nummer: 56992424               
 

 
BizResultOver onsIntegrale ondersteuningVirtuele ondersteuningContact