Integrale ondersteuning
BizResult biedt aan DGA’s en hun ondernemingen integrale ondersteuning on-the-job op het vlak van CRM, Marketing&Sales, teammanagement en (financial) controlling. Om een continu optimaal resultaat in uw onderneming te realiseren, gaat BizResult als volgt te werk:

BizResult-scan en Plan van Aanpak
BizResult maakt samen met u een integrale BizResult-scan van uw onderneming. Deze scan duurt, afhankelijk van uw wens en de complexiteit, tussen de 1 en 3 dagen. Tijdens deze scan zult u zowel op inhoud als op vorm verrast worden. Het wordt een traject om regelmatig aan terug te denken. Na het doorlopen van de scan heeft u een vernieuwend en integraal beeld van uw onderneming en heeft BizResult een integraal beeld van u en uw onderneming. Tevens is er een concreet concept Plan van Aanpak (PvA) vastgesteld.

Hands-on en virtueel
Op basis van het PvA gaat BizResult vervolgens samen met u aan de slag. Afhankelijk van de inhoud van het PvA zal BizResult in beginsel 1 tot 2 dagdelen in de week bij u en uw onderneming aanwezig zijn. BizResult kiest voor wekelijks korte aanwezigheid en dit voor een langere periode. Op deze wijze zal de continuïteit en optimalisatie van de resultaten maximaal ondersteund worden. Virtuele ondersteuning vanuit BizResult staat natuurlijk 24/7 tot uw beschikking.

Kort-cyclische sturing
Tijdens deze integrale ondersteuning naar continu optimaal resultaat zal maandelijks evaluatie plaatsvinden op basis van de (geboekte) resultaten van de onderneming. Hiermee wordt kort-cyclische bijsturing gefaciliteerd en de focus voor de komende periode vastgesteld.

Continu optimaal resultaat
Aan het einde van de afgestemde periode zullen de resultaten van de onderneming door BizResult opnieuw bekeken en samen met u geanalyseerd worden. BizResult gaat ervoor dat er vanaf dat moment ook binnen de onderneming sprake is van continu optimaal resultaat. Optimaal resultaat van uw onderneming is immers het doel van BizResult.

Altijd inspirerend
 
BizResultOver onsIntegrale ondersteuningVirtuele ondersteuningContact